post

Home

|

post

Coronasteun voor mensen in moeilijkheden

Share this:

Steeds meer Oostendenaars komen door corona in een financiële en materiële noodsituatie terecht. Ook mensen die voordien wél voldoende inkomen hadden, komen in de problemen. Dankzij subsidies van de Vlaamse en Federale Overheid heeft Stad Oostende nu middelen ter beschikking om ook deze mensen te steunen. De stad wil dit aanbod ruim bekend maken om een brede doelgroep te bereiken.

De uitbraak van het coronavirus laat zijn sporen na, en ook vandaag nog zitten we er middenin. De economische gevolgen van deze crisis zijn moeilijk in te schatten, maar een aantal tendensen zijn nu al zichtbaar. Omdat meer en meer mensen door de mazen van het net dreigen te vallen, namen de hogere overheden reeds een aantal steunmaatregelen. Stad Oostende voorziet nu een extra financiële buffer, met het OCMW als partner die ervoor moet zorgen dat de middelen terecht komen bij wie er het meeste nood aan heeft.

Verruiming van de doelgroep

Mensen die de voorbije maanden in financiële of materiële moeilijkheden gekomen zijn, ook mensen die niet in armoede verkeren, kunnen dankzij deze coronasteun geholpen worden. “Denk aan mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van flexijobs, zelfstandigen of mensen die een beroep uitoefenen in een sector met weinig werkzekerheid zoals de culturele sector. Deze mensen nu toeleiden naar het OCMW is cruciaal", zegt schepen Natacha Waldmann, bevoegd voor Welzijn, Zorg en Onderwijs.

De steun is er voor iedereen die gevolgen ervaart van de coronacrisis. Oostendenaars met een sterk gedaald inkomen, mensen in tijdelijke moeilijkheden, met plotse schulden of een plotse hoge factuur terwijl de reserves op zijn: deze mensen hebben nu recht op steun.

Om ook die groepen te bereiken, waren er al twee infosessies met doorverwijzers zoals ziekenfondsen, sociale partners, maar ook actoren van het Netwerk Huis van Het Kind. Al die organisaties worden gevraagd dit bespreekbaar te maken zodra ze signalen opvangen van een verhoogde nood. Daarnaast mikt Stad Oostende op een brede informatiecampagne voor alle Oostendenaars via alle kanalen van de Stad.

Brede steun

“We verruimen met deze coronasteun tijdelijk de doelgroep van het OCMW. Want niet enkel mensen die een leefloon of andere steun ontvangen komen in aanmerking. Iedereen die, na een sociaal onderzoek door het OCMW, aan de voorwaarde voldoet kan hulp krijgen", vervolgt Schepen Waldmann.

De hulp kan bestaan uit een financiële tussenkomst waar nodig, maar kan ook materieel zijn. Tussenkomsten in energie, huisvesting of andere basisbehoeften zijn mogelijk. En tenslotte kan het ook gaan over psychologische ondersteuning en begeleiding op het vlak van gezondheid.

“We hebben hiervoor nu €1.076.087 ter beschikking. Het grootste deel van dit bedrag dient echter voor het jaareinde besteed te zijn. We hebben onze interne werking hiervoor gereorganiseerd maar het wordt nog steeds een uitdaging om dit te realiseren op zo’n korte tijd. De drempel om hulp te vragen is vaak hoog, maar we roepen elke Oostendenaar in moeilijkheden wel op om zich te melden. Zo krijgen we ook zicht op de impact van corona in onze stad, dat kan ons enkel helpen in de strijd tegen armoede", besluit Schepen Natacha Waldmann.