post

Home

|

post

Meer ruimte voor kinderopvang en (jeugd)verenigingen in Zandvoorde: stad Oostende verwerft het schoolgebouw in de Kasteelstraat

Share this:

In Zandvoorde leeft al langer de vraag naar meer ruimte voor (jeugd)verenigingen en kinderopvang. Een ideale locatie om dit uit te bouwen is het schoolgebouw in de Kasteelstraat 13. De school had interesse in de oude pastoriewoning in de Zandvoordedorpstraat, eigendom van de Stad. Beiden bereikten een overeenkomst voor de overdracht van deze panden. Op de nieuwe locatie in de Kasteelstraat voorziet de Stad kinderopvang en plek voor (jeugd)verenigingen.

Zandvoorde leeft! Er is een ontmoetingscentrum, wijkwerking, buitenschoolse kinderopvang, jeugdbeweging,... . Door het succes van die werkingen, leeft de vraag naar extra lokalen of uitbreidingsmogelijkheden al een tijdje. Zowel de KSA, kinderopvang als het ontmoetingscentrum willen meer ruimte om hun werking verder uit te bouwen.

Geschikte locatie in de Kasteelstraat

Stad Oostende ging op zoek naar een oplossing. De Stad is eigenaar van een oude pastoriewoning in de Zandvoordedorpstraat 23. Hier was vroeger kinderopvang ‘De Regenboog’. Bedoeling was om er een kinderopvang voor onthaalouders in onder te brengen. Maar door de structuur van het gebouw, met vele kleine lokalen, is dat niet ideaal. Het pand staat daardoor al een tijdje leeg en is ook niet geschikt voor de werking van de (jeugd)verenigingen. De vzw Schoolgebouwen Decanale Werken Oostende is eigenaar van het schoolgebouw in de Kasteelstraat 13. Daar huist momenteel een afdeling van de Vrije Basisschool Zandvoorde. Deze locatie biedt tal van mogelijkheden om de werking van het ontmoetingscentrum, de jeugdwerking en kinderopvang in Zandvoorde verder uit te bouwen. Het ligt vlakbij ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje, er is veel buitenruimte en de lokalen zijn groter en dus geschikt voor een werking met grotere groepen.

Win-winsituatie

De Stad is vragende partij om het schoolgebouw in de Kasteelstraat te verwerven. De school wil graag het gebouw in de Zandvoordedorpstraat om zo de volledige school op één locatie onder te brengen. Stad Oostende en de vzw Schoolgebouwen Decanale Werken Oostende gingen rond de tafel zitten en hebben nu een akkoord bereikt over de wederzijdse overdracht van beide panden. De Stad zal op de nieuwe locatie in de Kasteelstraat een kinderopvang creëren en bekijken welke mogelijkheden er zijn voor jeugd- en andere verenigingen.