post

Home

|

post

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren viert 35ste verjaardag

Share this:

Binnen- en buitenlandse belangstelling voor Oostendse expertise.

De jubileumnamiddag ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) was een succes. Samen met partners en overheden was er tijd voor een terugblik en werd ook meteen de koers duidelijk voor de komende jaren. Schepen Silke Beirens is opgetogen met de troef die ze met een organisatie als het VOC in Oostende in handen heeft: "Overal in Europa en zelfs vanuit de Verenigde Staten wordt er met grote ogen gekeken naar het Oostendse VOC als het gaat over de verzorging van wilde dieren. Het VOC heeft een formidabel netwerk uitgebouwd over enkele decennia. Ook binnen de stad zelf willen we in de toekomst het opvangcentrum optimaal inzetten om het natuurbeleid mee vorm te geven". 

55 aanwezigen vanuit verschillende overheden en partnerorganisaties konden op woensdagnamiddag 22 januari in het VOC terecht voor een interessante jubileumnamiddag. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe trapte af met een beschrijving van de opbouw van het Opvangcentrum tien jaar geleden op het provinciaal domein Raversyde. De ramp met het autoschip Tricolor in eind 2002, begin 2003 zette een en ander in beweging en betekende een frisse, professionele doorstart van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. 

Uit interessante presentaties van Paul Vandaele (directeur Vogelbescherming Vlaanderen) en prof. dr. Luc Lens van de Universiteit Gent blijkt dat gewonde vogels en andere wilde dieren opvangen al lang niet meer de enige hoofdtaak is van het VOC. Claude Velter (coördinator) en zijn 7-koppig team werken mee aan onderzoek van verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. UGent pootte in functie daarvan een grote vliegkooi neer op het terrein van het VOC. Ook het opvangcentrum maakt hier voor de revalidatie van vogels dankbaar gebruik van.

Coördinator Claude Velter is tevreden over de bijeenkomst: "we hebben dankzij de provincie en de stad een fantastisch mooi verhaal kunnen schrijven afgelopen jaren. Uiteraard put het VOC grotendeels uit de drijfkracht van een hondertal gemotiveerde vrijwilligers. Zonder hun niet-aflatende inzet is het onmogelijk om dergelijke werking op poten te zetten én draaiende te houden."