post

Home

|

post

Schulden op school

Share this:

Heel wat Oostendse gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De eerste plaats waar dit opgemerkt wordt is vaak de school. Ouders kunnen de facturen niet altijd betalen, wat negatief is voor het klimaat waarin een kind school loopt. Stad Oostende rolt de actie STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen) nu uit in samenwerking met de gelijknamige organisatie. Schepen Natacha Waldmann: “Zowel voor de ouders als voor de school kunnen onbetaalde facturen een stoorzender zijn in de relatie. Terwijl een sterke, open communicatie cruciaal is voor een positief onderwijstraject.”

De komende jaren wil Stad Oostende de armoedetrend doen keren. Onderwijs is hierin een belangrijke pijler. Naast het leertraject zelf blijkt ook de betaalbaarheid vaak een probleem en soms zelfs een reden tot afhaken. Onderwijsinstellingen signaleren een stijgende problematiek. Tegelijk geven scholen aan dat zij die oplopende kosten moeilijk kunnen dragen. Sommige scholen schakelen ondertussen incassobureaus in.

“Scholen zijn onze belangrijke antennes voor het beleid. Iedereen komt er samen. Schoolteams detecteren heel snel problemen. Als Stad willen we met die signalen aan de slag gaan. Daarom zullen we nu scholen structureel ondersteunen via gerichte trainingen”, vervolgt Schepen Waldmann.

Preventieve aanpak

De Vlaamse overheid heeft enkele jaren geleden ingezet op deze problematiek door STOS in het leven te roepen (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen). STOS is een belangrijke partner voor scholenkoepels en lokale besturen. Ze ondersteunen scholen in hun aanpak van onbetaalde schoolfacturen en zetten duurzame begeleidingstrajecten op. Tot vorig jaar nam de organisatie enkel trajecten op binnen de scholen zelf. Vanaf dit schooljaar bieden ze de kans aan steden en gemeenten om in te tekenen op een maatgericht STOS-traject.

Julchen Buys, projectmedewerker STOS, legt uit: “Binnen deze begeleiding ligt de focus op een preventieve aanpak van onbetaalde schoolfacturen. Kostenbeheersing, betaalbaar onderwijs en een goede communicatie met ouders staan centraal. Dit neemt niet weg dat ook de opvolging van onbetaalde facturen zelf een plaats krijgt. Invorderen op een menselijke en sociale manier is hierbij het uitgangspunt. Na afloop van een train-de-trainer-opleiding mag elke deelnemer zich een gecertificeerd STOS-begeleider noemen.”

Professionals opleiden

Ann Vergote, directeur van Petrus en Paulus Sint-Jozef: “Onder begeleiding van STOS denken we als school na over hoe we drempels kunnen wegwerken voor alle leerlingen. Dat kan met heel concrete zaken zoals de keuze van handboeken of een huur-koopsysteem voor richtingen als haarzorg en schoonheidsverzorging. Daarnaast is ook preventie heel belangrijk: leerkrachten werden gesensibiliseerd en ook leerlingen en ouders werden betrokken in een beleid rond schoolfacturen, didactische uitstappen...”

Ook het uitbouwen van netwerken van sociale organisaties die leerlingen en hun ouders kunnen ondersteunen wanneer het financieel wat moeilijker gaat, maakt deel uit van een globale aanpak. Stad Oostende gaat in zee met STOS om beleidsmedewerkers van de scholen te kunnen opleiden tot STOS-trainer. “Daarnaast worden ook andere professionals uit het OCMW, het CAW, Samenlevingsopbouw of erkende verenigingen waar armen het woord nemen uitgenodigd om aan deze opleiding deel te nemen. Via een begeleidingstraject met een Oostendse basis- of secundaire school worden praktijk en theorie gecombineerd tijdens het trainingsjaar”, besluit Schepen Waldmann.

BIJLAGE

Dat de aanpak van STOS werkt, bewijzen de cijfers van de 90 Vlaamse en Brusselse scholen die al aan een Train-de-Trainer-opleiding deelnamen:

  • 29 % van de scholen kent een daling van de onbetaalde schoolfacturen;
  • 39 % van de scholen kent een daling van de schoolkosten voor ouders;
  • scholen maakten 25 % meer afbetalingsplannen op maat voor ouders;
  • 56 % van de scholen evalueert jaarlijks de schoolkosten en 63% betrekt de leerkrachten in dit proces;
  • 56 % van de scholen besteedt aandacht aan het thema armoede tijdens personeelsvergaderingen;
  • 55 % van de leerkrachten gaan op een andere manier om met schoolkosten;