post

Home

|

post

Stad lanceert voedselstrategie 'Oostende Oogst'

Share this:

Voedsel is een thema waar we mee opstaan en mee gaan slapen. Omdat voldoende en gezond voedsel zo belangrijk is voor iedereen, maakt Stad Oostende werk van een voedselstrategie. Onder de noemer ‘Oostende Oogst’ pakt Stad Oostende uit met een beleid om ons voedselsysteem duurzamer te maken.

Na een uitgebreide analyse en bespreking met de experten concentreert de stad zich met Oostende Oogst op vijf strategische doelstellingen:

  1. duurzame en lokale voedselproductie ruimte geven;
  2. korte keten verwerking en distributie initiëren en ondersteunen;
  3. consumptie van gezond, lokaal en fair geproduceerd voedsel promoten;
  4. voedselinitiatieven opzetten die ook aansluiten bij het armoedebeleid;
  5. voedseloverschotten verminderen, herverdelen en hergebruiken.

Europees project Foodshift

Voor de uitwerking van de voedselstrategie krijgt Stad Oostende steun van het Europese project ‘Foodshift’, een project dat gericht is op een verschuiving naar duurzame voeding. De stad krijgt hiervoor via het HORIZON 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Unie 302.000 euro voor vier jaar (2020-2023)Het startschot voor het project wordt gegeven tijdens het eerste weekend van oktober. Niet toevallig in het voedselpark in Oostende, de Tuinen van Stene.

Het landbouwpark de 'Tuinen van Stene' is uniek in Vlaanderen. Het is een weide- en akkercomplex met een ingenieuze waterhuishouding waar Stad Oostende nieuwe initiatieven een kans geeft. Zo kweekt de Biopluktuin onder de vleugels van de stedelijke vzw Buitengoed wekelijks verse groenten voor 275 Oostendenaars. Ook laten lokale boeren in het park hun schapen grazen. Er werden dit jaar zo’n 60 fruitbomen aangeplant, waarvan we later letterlijk de vruchten zullen kunnen plukken. Op de 37 meter lange pergola, waaronder een populaire buitenklas voorzien is, zullen druivelaars groeien. Het 'park' is vrij toegankelijk waardoor Oostendenaars en bezoekers er de onderdelen van landbouwactiviteiten kunnen leren kennen. Het is een multifunctionele ruimte waar iedereen welkom is: fietser, wandelaar en boer.

Uiteraard organiseert en ondersteunt de Stad nog veel meer voedselinitiatieven. Onze boeren kweken, onze chefs koken, onze winkels zorgen voor een gevarieerd aanbod, voedselverspilling wordt onder de loep genomen, volks- en buurttuinen floreren, voedselpakketten worden verdeeld,… Net omdat voedsel zo belangrijk is voor heel wat sectoren én voor ieder individu maakt Oostende werk van deze voedselstrategie.

“Foodshift is werkelijk een uniek project. Een voedselstrategie voor de stad, verbindt zoveel thema’s met elkaar: lokale productie, klimaat, armoedebeleid, landbouw, toerisme, horeca, enz. Het enthousiasme voor dit project dat leeft onder de Oostendenaars werkt aanstekelijk om meteen de handen uit de mouwen te steken”, aldus schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

Oostende Oogst

De strategie heeft natuurlijk ook een klinkende naam nodig. De stad koos voor 'Oostende Oogst'. We oogsten niet enkel groenten, maar we gaan ook aan de slag met vlees, zuivel, vis, talent, chefs, ondernemers, voedselresten en nog veel meer.

In de komende maanden werken wordt de strategie verder uitgewerkt en daar mag ook de Oostendenaar zijn of haar zegje over doen. Dat kan via de website www.oostende.be/oogst. Daarnaast starten we ook werkgroepen op waarin iedereen die in Oostende rond de verschillende aspecten van voeding werkt, wordt samengebracht.

Ondertussen gebeuren al heel wat concrete zaken: een actieplan voedselverspilling is in de maak, waarbij we in eerste instantie focussen op gezinnen en grootkeukens. We starten met een voedselverdeelplatform om de voedselhulp in Oostende nog beter te organiseren. Samen met Toerisme Oostende is een traject gestart voor de horeca, want uit een enquête afgenomen voor de zomer bleek al dat er grote belangstelling is voor lokale producten. Met deze dynamiek wil de Stad ook nieuwe ondernemers aantrekken die innovatief aan de slag gaan met voeding.

Al deze projecten worden nauw opgevolgd door Kathy Belpaeme die sinds 1 februari 2020 als voedselregisseur aan de slag is voor Stad Oostende. Kathy kweekt al twintig jaar haar eigen groenten. Met haar grote passie voor eigen kweek en lekkere, lokale voeding twijfelde ze geen seconde om te solliciteren voor deze boeiende job bij de stad.