post

Home

|

post

Stad Oostende werkt klimaatadaptatieplan uit om gevolgen klimaatverandering op te vangen

Share this:

Het klimaat verandert en daar voelen we de gevolgen van. Om onze kuststad te beschermen en aantrekkelijk te houden, stelde Stad Oostende een klimaatadaptieplan op. Het plan laat toe om Oostende aan te passen aan een veranderend klimaat.

De verandering van het klimaat komt met risico’s voor Oostende. Door de ligging is de Stad kwetsbaar voor de zeespiegelstijging. Door de hoge verhardingsgraad en lage ligging is Oostende kwetsbaar voor wateroverlast bij intense regenbuien. De verzegelde bodem en het tekort aan ruimte voor water zorgt ervoor dat de watervoorraden snel zijn uitgeput bij droge periodes.

"Het klimaat verandert en we moeten klaar zijn voor de toekomst. We zetten in op maatregelen om wateroverlast en verdroging tegen te gaan en we kiezen resoluut voor duurzame energie. Ontharden en vergroenen doen we samen. Zo bouwen we aan een veerkrachtig en klimaatneutraal Oostende zodat het ook in de toekomst aangenaam vertoeven is in onze Stad aan Zee."- Silke Beirens, Schepen voor Mens en Milieu

Een levendige, gezonde, verrassende en waterrijke stad 

Het klimaatadaptieplan beschrijft de uitdagingen, maar ook de bouwstenen om de schokken van de klimaatverandering op te vangen: waterrobuust, droogtebestendig en hittebestendig. 

Een klimaatverandering inschatten tot aan 2050, en zelfs 2100, is werken met veel onzekerheden. Gezonde groenblauwe aders (zoals het Groen Lint of de Tuinen van Stene) combineren met verstedelijking is geen luxe, maar een noodzakelijke maatregel om de veiligheid en levenskwaliteit van de Oostendenaar te verzekeren.

Bouwen met natuur en water

Bouwen met natuur én ruimte geven aan water zijn maatregelen waarop de Stad vandaag inzet. Met de natuurlijke aangroei van duinen op de Oosteroever en in Raversijde herstelt de Stad de kustbescherming op een organische manier. De herstelde, natte natuur in de Tuinen van Stene zorgt voor waterbuffering en opslag van hemelwater. Het omzetten van de grijze parking in de Lijnbaanstraat tot een levendige groene zone biedt elk jaar meer verkoeling aan de Stad. De stadsrivier op Oosteroever voorkomt nodeloze verspilling van het regenwater.

Met het adaptatieplan onderstreept de Stad de keuze om niet af te wachten, maar verder te investeren in de levenskwaliteit van de Oostendenaar.

Niet alleen 

Stad Oostende kan de klus niet alleen klaren. De komende jaren staat samenwerking centraal. Een klimaatrobuuste stad vraagt creativiteit en nieuwe samenwerkingen. Het plan bouwt verder aan een klimaatveilige stad waar het nóg aangenamer is om te wonen, te werken, te ondernemen en te genieten. 

Lees meer over het klimaatadaptatieplan op www.oostende.be/klimaatadaptatieplan.

Foto: (c) Stad Oostende