post

Home

|

post

Tijdelijke fiets- en voetgangersbrug als vervanging voor de brug 'Oprit' over de A10

Share this:

De afbraak van de brug 'Oprit' over de A10 in Oostende was voorzien voor eind september. Na overleg tussen Stad Oostende en het Agentschap Wegen en Verkeer is beslist om de afbraakwerken met enkele weken uit te stellen. Er komt ook een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug. "Zo blijft de mobiliteit van en naar de wijk gegarandeerd. Dit is ontzettend belangrijk voor de schoolgaande jeugd en alle wijkbewoners.

Op 20 december 2019 werd de brug in de straat 'Oprit', lokaal beter gekend als de 'Konterdambrug' afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na herhaaldelijke ongevallen en aanrijdingen op de brug bleek de schade onherstelbaar. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen beslist om niet langer auto's en motoren toe te laten op de brug. Enkel voetgangers en fietsers konden er nog gebruik van maken.

Tijdelijke brug om mobiliteit te verzekeren

In overleg werd ook beslist om bij afbraak van de brug meteen een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug te voorzien. Op die manier is de mobiliteit voor zwakke weggebruikers gegarandeerd. De 'Oprit'-brug vormt op vandaag namelijk een belangrijke verbinding tussen de Konterdamwijk aan de ene kant van de A10 en de vogelwijk en Stene aan de andere kant. Door zo'n tijdelijke fietsbrug hoeven zwakke weggebruikers zoals schoolgaande kinderen hun route ook niet aan te passen, bijvoorbeeld langs het drukke Kennedyrondpunt.

Definitieve oplossing in de maak

Los van de tijdelijke brug zal het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer in de loop van dit jaar ook een studiebureau aanstellen om een nieuwe definitieve fiets- en voetgangersverbinding tussen Konterdam en Stene te ontwerpen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure.