post

Home

|

post

Voorlopig geen uitbreiding voor kinderdagverblijven Mowgli en Bagheera

Share this:

Na een zorginspectie in september bleek dat kinderdagverblijven Mowgli en Bagheera op een aantal punten tekortschoten. Het Vlaams Agentschap Opgroeien start een handhavingstraject op. De kinderdagverblijven blijven open.

In september werden de kinderdagverblijven Mowgli en Bagheera gescreend door de Zorginspectie. Uit die inspectie bleek dat de kinderdagverblijven niet volledig in orde waren, waarna de Zorginspectie adviseerde om stappen te ondernemen.  Het Vlaams Agentschap Opgroeien volgde dit advies en gaat nu over tot een officieel handhavingstraject. De Stad betreurt deze evolutie, omdat de uitbater via stedelijke subsidies al ondersteuning ontving om de kinderdagverblijven te verbeteren. Stad Oostende rekent erop dat deze subsidies ook ingezet zullen worden om de kinderdagverblijven in regel te stellen en de tekorten aan te pakken.   

Uitbreiding en derde locatie

De uitbater van de kinderdagverblijven had plannen om een derde locatie in Oostende te openen en een huidige locatie uit te breiden. Het Agentschap Opgroeien gaat hier niet in mee tot er een positieve evolutie is en zet deze plannen dus voorlopig on hold. De kinderdagverblijven blijven voorlopig open, maar de uitbreiding en extra plaatsen voor opvang komen hierdoor in het gedrang.

Opvangaanvragen ouders

Het handhavingstraject zelf is een zaak tussen het Agentschap Opgroeien en de uitbater. De Stad kan en mag dus niet tussenkomen. Stad Oostende begrijpt de ongerustheid bij getroffen ouders en zoekt naar een tijdelijke oplossing voor opvangaanvragen. De Stad bekijkt of andere kinderdagverblijven noodcapaciteit kunnen aanbieden. Ook onderzoekt het of een andere organisatie de derde locatie kan uitbaten. Ouders met opvangaanvragen kunnen ondertussen terecht bij het Loket Kinderopvang via 059 25 89 12 of loketkinderopvang@oostende.be.